Mijn naam is Rosemarijn, moeder van drie kinderen, danseres, (vrije tijd), boekhoudster, ondernemerscoach en “Aura-en Chakra Healer” .  In de Zaanstreek ben ik opgegroeid en vanaf mijn 22ste heb ik zowel in Frankrijk als in Zuid Holland gewoond. In 2013 kwam ik na mijn scheiding weer in de Zaanstreek wonen. Sinds 2008 werk ik als zelfstandig ondernemer, ik huur meestal een kantoor op fietsafstand van mijn huis van waaruit ik mijn werkzaamheden verricht.

Voor mij heeft de wereld altijd bestaan uit twee werkelijkheden, de zichtbare wereld en de onzichtbare wereld. Om met beide goed te kunnen omgaan ben ik altijd al bezig geweest met spirituele ontwikkeling o.a. door regelmatige consulten aan  spirituele coaches en healers. Er is altijd wel een thema om aan te werken. In 2016 heb ik deelgenomen aan een cursus intuïtieve ontwikkeling. Tijdens deze bijzondere cursus heb ik heel spontaan de kracht van Energetisch Healen ervaren. Tijdens een “balansoefening” in tweetallen waarin ik achter mijn duo stond om energie via mijn handen die op zijn schouders lagen te laten stromen, zijn de rugklachten waar hij al twintig jaar mee worstelde verdwenen. In ieder geval tot en met de weken erna zolang de cursus duurde. Een hele bijzondere ervaring voor beiden.

Na deze ervaring ben ik in 2017 gestart met de 2-jarige opleiding AuraTouch® Healer bij het Nederlof Instituut om opgeleid te worden tot professioneel aura en chakra healer.  Eeuwenoude bestaande technieken van het Energetisch Healen heb ik in deze opleiding geleerd en deze pas ik nu toe in mijn behandelingen.